Слайд-шоу
Слайд-шоу

Новини

 

 

 

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про підсумки роботи підприємств хлібопекарської галузі, 
виконавчого апарату Об’єднання “Укрхлібпром” та ЦВТЛ у 2011 році

Підсумки роботи підприємств хлібопекарської галузі

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів

Відповідно до офіційної статистики, динаміка обсягів виробництва хліба та хлібобулочних виробів в Україні має стійку тенденцію до зниження.

До 1990 року в Україні щороку випікалося близько 7 млн. тонн хліба та хлібобулочних виробів. В подальші роки виробництво зазначеної продукції зменшилося більше, ніж у 3 рази.

Так, за оперативними даними Державної служби статистики, у 2011 році в Україні вироблено 1694,2 тис. тонн хліба та хлібобулочних виробів, що на 2,1 відсотка менше, ніж у  попередньому році (у 2010 році зменшення порівняно з попереднім, 2009 роком, становило 1,1 відсотка). Як свідчать офіційні статистичні дані, поглиблення спаду виробництва хліба та хлібобулочних виробів відзначалося, починаючи з вересня 2011 року (зниження обсягів становило 5-7 відсотків щомісячно).

В розрахунку на  1 особу у 2011 році, відповідно до офіційної статистики, виробництво хліба та хлібобулочних виробів становить близько 37 кілограм в рік або трохи більше 100 грам на добу.

За даними хлібопекарських підприємств, які звітують перед Укрхлібпромом, за 2011 рік вироблено 886,3 тис. тонн хліба та хлібобулочних виробів або 52 відсотки від загального обсягу виробництва по Україні. Темп виробництва по цих підприємствах становить 97,2 відсотка.

За даними підприємств Укрхлібпрому, у 2011 році збільшилося  виробництво:

 • тортів, тістечок та здобних виробів - на 14 відсотків;
 • виробів кондитерських з цукру – на 2,3 відсотка;
 • хлібобулочних і борошняних кондитерських виробів інших  - на 15,7 відсотка.

В той же час зменшилося виробництво:

 • хлібців хрустких, сухарів, хліба для тостів і виробів хрустких аналогічного типу  - на 0,5 відсотка;
 • пряників і виробів аналогічних, печива солодкого  - на 18,5 відсотка.

Забезпеченість населення хлібом та хлібобулочними виробами

Мінімальний споживчий кошик, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2000р. № 656 «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів  непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення», передбачає споживання хліба та хлібобулочних виробів на 1 особу в кількості 101 кілограм на рік або 277 грам  на добу.

Враховуючи, що в усіх регіонах попит на хліб та хлібобулочні вироби задовольняється в повній мірі, фактичне споживання хліба та хлібобулочних виробів населенням України орієнтовно становить 4,6 млн. тонн на рік.

Співставлення фактичних обсягів виробництва і фактичних обсягів споживання хліба та хлібобулочних виробів свідчить, що 37 відсотків зазначеної продукції виробляється промисловими хлібозаводами, 63 відсотки обсягів споживання залишаються поза статистичною звітністю. І ця частка щороку збільшується.

Поглиблення спаду виробництва хліба та хлібобулочних виробів у 2011 році, особливо у другій половині року, коли на ринку було достатньо борошна, дає підстави зробити припущення про все більше розширення тіньового ринку виробництва хліба.

Цьому сприяють, на наш погляд, наступні фактори:

 • адміністративне регулювання й стримування цін на хліб, що виробляється промисловими хлібозаводами, та, як наслідок, їх збиткове виробництво і нестача обігових коштів;
 • конкурентні переваги виробників хліба, що оподатковуються за спрощеною системою;
 • відсутність державної підтримки промислових виробників хліба.

Цінова ситуація на ринку борошна та хліба

Хлібопекарська галузь – одна з найбільш соціально значущих галузей і тому підлягає найбільш жорсткому адміністративному регулюванню.

Зокрема, у 2011 році закупівельні ціни на борошно, яке надходило на базові хлібопекарські підприємства, зросли в середньому по Україні на: пшеничне –  на 20 відсотків, житнє обдирне  – на 28 відсотків.

Довідково: Питома вага борошна в структурі собівартості хліба становить, в залежності від сорту, 40-47 відсотків.

Зростання граничних цін на газ для промислових споживачів у минулому році становило 55 відсотків (з  2187 до 3382 грн. за 1 тис. куб. м без ПДВ).

Довідково: Питома вага палива в структурі собівартості хліба становить, в залежності від сорту, в середньому 8–11 відсотків. По деяких підприємствах цей показник сягає 20 відсотків.

Законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати підвищено впродовж року майже на 9 відсотків  (з 922 до 1004 гривень).

Довідково: Питома вага заробітної плати з відрахуваннями лише основних робітників  в структурі собівартості хліба становить, в залежності від сорту, 10–11відсотків.

Крім того, зростали тарифи на електроенергію, ціни на бензин тощо.

Cередні роздрібні ціни на сорти хліба масового вжитку в цілому по Україні за 2011 рік зросли на 3,3 - 5,1 відсотка.

Зазначене зростання відзначалося в основному впродовж січня-серпня минулого року. В цей же період ціни на борошно зросли в межах 20-28 відсотків. Впродовж вересня-грудня 2011 ціни на сорти хліба масового вжитку залишалися незмінними.
Тобто в цілому за рік роздрібні ціни на сорти хліба масового вжитку в результаті адміністративного стримування не були збільшені адекватно зростанню цін на борошно та інші складові витрат. Така ситуація була характерна і для попередніх років.

Робота Аграрного фонду

Основне завдання Аграрного фонду – стабілізація цінової ситуації на продовольчому ринку за рахунок здійснення інтервенцій державних ресурсів в достатніх обсягах за прийнятними стабільними цінами. Поставка хлібопекарським підприємствам борошна покликана компенсувати один з головних факторів, що впливає на ціну хліба.

У 2011 році щомісячно передбачалося реалізовувати Аграрним фондом 96 тис. тонн борошна.

Разом з тим, у минулому році відпуск борошна з Аграрного фонду було розпочато лише в другій половині березня і за цінами, що у I півріччі перевищували рівень попереднього року на 24 – 34 відсотки.

З 1 липня 2011 року ціни на пшеничне борошно були збільшені ще на 8 відсотків, на житнє - на 4 відсотки. В цілому борошно Агарного фонду зросло в ціні у минулому році: пшеничне – на 34,5 відсотка, житнє – на 39,3 відсотка.

Якщо у березні-червні 2011 року було відвантажено хлібопекарським підприємствам 116,1 тис. тонн борошна Аграрного фонду (в середньому за місяць 29 тис. тонн), то у II півріччі минулого року обсяг отриманого хлібозаводами борошна становить лише 27,7 тис. тонн або в середньому за місяць 4,6 тис. тонн.

Незначні обсяги борошна, відпущеного з Аграрного фонду, пояснюються тим, що ціни на нього перевищують ринкові ціни, тому інтервенції борошна з Аграрного фонду у 2011 році не мали суттєвого позитивного впливу на цінову ситуацію на ринку хліба.

Фінансовий стан хлібопекарських підприємств

Кількість збиткових підприємств, в результаті адміністративного регулювання цін, із року в рік зростає і на сьогодні досягла 40 відсотків від загальної кількості.

Так, за попередніми даними Державної служби статистики, у 2011 році в цілому галузь отримала 311 млн. гривень збитків (90 підприємств або 40 відсотків з них одержали 444 млн. гривень збитків, 133 підприємство або 60 відсотків з них  отримали 133 млн. гривень прибутків).

При таких фінансових результатах ні про який технічний розвиток мова йти не може.

Тобто низькорентабельна, а тим більше збиткова робота підприємств – це не тільки відсутність коштів на технічне переоснащення і запровадження енергозберігаючих технологій, а неможливість навіть підтримувати матеріально-технічну базу в належному стані.

Без гарантії отримання прибутку галузь стала неприваблива для інвесторів.

Заробітна плата в галузі

Внаслідок зростання збитковості виробництва сортів хліба масового вжитку підприємства змушені направляти менше коштів на підвищення заробітної плати працівникам.

Тому розмір заробітної плати на підприємствах хлібопекарської галузі сьогодні, як і в попередні роки, залишається нижчим від середнього по Україні та в промисловості. Так, за даними об’єднання «Укрхлібпром», середньомісячна заробітна плата в хлібопекарській галузі за 2011 рік становила 2365 грн., що на 10,2 відсотка нижче рівня середньомісячної заробітної плати всього по Україні (2633 грн.) та на 24,2 відсотка – нижче середньої заробітної плати в промисловості (3120 гривень).

Це спричинило таку проблему, як плинність кадрів, показник якої у 2011 році становив в середньому по галузі 35,2 відсотка.

Робота виконавчого апарату Об’єднання “Укрхлібпром”

 • Організаційна робота

Відповідно до Статуту об'єднання «Укрхлібпром» у 2011 році було проведено 4 засідання Ради  Об'єднання, на які виносилися актуальні для хлібопекарської галузі питання, а також постійно інформувалися члени об'єднання про практичні кроки виконавчого апарату Укрхлібпрома по представництву і захисту інтересів хлібопекарської галузі в державних і господарських організаціях України, створенню нормативно-правової бази, проведену інформаційно–аналітичну роботу тощо.

 • Співпраця з органами виконавчої влади, громадськими організаціями та представництво в них

Голова Ради Об’єднання Васильченко О.М. є постійним представником хлібопекарських підприємств на щотижневих нарадах, які проводить керівництво Міністерства аграрної політики та продовольства України та Департаменту продовольства.

Укрхлібпром є членом Ради національних асоціацій товаровиробників при Кабінеті Міністрів України, Громадської Ради при Міністерстві аграрної політики та продовольства України, а також Ради Федерації роботодавців України. Нормативно-правові акти, які готуються цими організаціями, направляються Укрхлібпрому з метою їх опрацювання та врахування позиції фахівців хлібопекарської галузі.

Укрхлібпром  знайшов  порозуміння в  Антимонопольному комітеті  з питання  щодо наявності “тіньового ринку” хліба та необхідності здійснення дослідження регіональних ринків хліба, метою якого є визначення частки кожного учасника на ринку. Виявлення всіх виробників хліба в регіонах дасть можливість пред’являти однакові вимоги до них та ставити питання про створення рівних умов ведення бізнесу для всіх суб’єктів господарювання. Серед пріоритетних напрямів діяльності Антимонопольного комітету у 2012 році одним із основних залишається забезпечення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, захист прав та інтересів підприємців і споживачів на ринку хліба та хлібобулочних виробів.

 • Інформаційно-аналітичне, методичне  забезпечення та консультативна робота, розповсюдження передового досвіду вітчизняних та зарубіжних хлібопекарів

Виконавчим апаратом Укрхлібпрому на постійній основі проводиться аналітична робота та надається підприємствам інформація щодо:

 • аналітичних даних з виробництва продукції,
 • рівня роздрібних цін на масові види хліба та хлібобулочних виробів,
 • середньої оптової ціни на хлібобулочну продукцію,
 • середньої заробітної плати,
 • моніторингу показників сфери соціального розвитку,
 • наявності на ринку України хлібопекарського обладнання, запчастин, сировини, матеріалів тощо.

На постійній основі проводиться робота по підготовці Галузевої Угоди, внесенню змін до неї та методичному забезпеченню хлібопекарських підприємств Галузевою Угодою.

Об’єднання систематично інформує українських пекарів про галузеві виставки, які проходять в Україні та за її межами, а також розповсюджує серед учасників інформацію щодо передового досвіду вітчизняних та зарубіжних хлібопекарів.

З метою обміну досвідом Укрхлібпромом організовано участь хлібопекарських підприємств в роботі 16-тої Міжнародної  спеціалізованої виставки “Хліб-2011” та 5-тої Міжнародної  спеціалізованої виставки “КондитерЕкспо-2011”.

В рамках виставки проведено закритий конкурс-дегустацію хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів, в якому взяли участь підприємства різних форм власності України та Республіки Білорусь.

Була проведена Міжнародна науково-практична конференція “Хліб – символ життя та джерело здоров'я. Функціональні хлібобулочні вироби — продукти нового покоління”. Учасникам були запропоновані та обговорені питання діяльності хлібопекарських підприємств України, харчової цінності хліба, соціально-медичного значення використання йодованої солі в харчовій промисловості, зокрема  у виробництві хліба та хлібобулочних виробів.

 • Проведення та участь в нарадах, робочих зустрічах, “круглих столах”  тощо

У звітному 2011 році за участю генерального директора Об’єднання  «Укрхлібпром» Васильченка О.М. та фахівців галузі було проведено низку важливих заходів.

6 липня 2011 року відбулося засідання круглого столу на тему: “Виробництво хліба: проблеми і шляхи їх вирішення”. В результаті обговорення учасники засідання прийняли звернення до Президента України з пропозиціями щодо вирішення проблем галузі.

 18 липня 2011 року відбулася зустріч генерального директора Об’єднання  «Укрхлібпром» Васильченка О.М. та Президента Союзу виробників харчової промисловості України Юхновського О.І. з радником Президента Слаутою В.А. 

26 липня та 16 вересня 2011 року у Міністерстві аграрної політики та продовольства України були проведені наради з питань поточної ситуації на ринку хліба.

28 липня та 03 жовтня 2011 року в Антимонопольному комітеті України проведено наради щодо проблем на ринку хліба та шляхів їх вирішення. Мета зазначених нарад - формування повноцінного конкурентного середовища на ринку хліба та створення єдиних для всіх суб’єктів господарювання правил.

02 вересня 2011 року в Мінагрополітики та продовольства України відбулося підписання Меморандуму про узгодження дій між Міністерством аграрної політики та продовольства України, Об’єднанням підприємств хлібопекарної промисловості «Укрхлібпром» та Всеукраїнською асоціацією пекарів.

14 вересня 2011 року в приміщенні Держкомпідприємництва відбулася нарада, в якій  взяли участь Урядовий уповноважений з питань дерегуляції господарської діяльності Бродський М.Ю., керівництво Державної санітарно-епідеміологічної служби України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, генеральний директор об’єднання  «Укрхлібпром», керівники підприємств хлібопекарської галузі.

08 листопада 2011 року в Антимонопольному комітеті України відбулося засідання круглого столу на тему: «Запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції на продовольчих ринках».

З більш детальною інформацією щодо проведених заходів можна ознайомитися на сайті Укрхлібпрому в розділі: Наради, робочі зустрічі, «круглі столи».

 • Підготовка звернень, листів  та пропозицій з питань діяльності галузі

Впродовж року завчасно готувалися та направлялися листи Прем’єр-міністру України, Міністерству аграрної політики та продовольства України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України з питань поточної ситуації на ринку хліба, проблемних питань галузі. Одночасно надавалися пропозиції щодо стабілізації цінової ситуації та  підвищення ефективності роботи галузі. В листах, які неодноразово і завчасно направлялися Мінагрополітики, Укрхлібпром звертався з проханням вирішити питання щодо забезпечення ефективної робота Аграрного фонду.

За  результатами “круглого столу”, який був проведений 6 липня 2011 року, було підготовлено та направлено:

Президенту України Януковичу В.Ф. - звернення учасників «круглого столу» щодо подолання критичної ситуації в хлібопекарській галузі;

Антимонопольному комітету України - заяву  щодо нерівних умов ведення бізнесу суб’єктами господарювання та порушення вимог антимонопольного законодавства на ринку хліба та хлібобулочних виробів.

В своїх листах та зверненнях Укрхлібпром надавав наступні пропозиції по забезпеченню стабільності на ринку хліба та створенню сприятливих умов для ефективної діяльності виробників хліба:

 • Аграрному фонду забезпечувати хлібопекарські підприємства борошном з державного інтервенційного фонду за цінами, нижчими від ринкових, та в обсягах, які відповідають обсягам виробництва регульованих видів хліба по кожному підприємству; оплату за борошно Аграрного фонду здійснювати не на умовах попередньої оплати, а по факту його поставки (шляхом внесення відповідних змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 р. № 1128 «Деякі питання використання зерна державного інтервенційного фонду».
 • Забезпечити першочергову виплату хлібопекарським підприємствам компенсації відсоткової ставки за кредитами, залученими ними для покриття витрат, пов’язаних із закупівлею зерна та борошна для виробництва хліба та хлібобулочних виробів.
 • З метою поповнення обігових коштів хлібопекарських підприємств передбачити для них пільги, зокрема оплату вартості газу та електроенергії здійснювати згідно з договорами плановими платежами з проведенням повних розрахунків за спожиті газ та електроенергію після закінчення розрахункового  періоду.
 • Розробити систему заходів щодо поступового переходу на вільне ціноутворення на ринку хліба та хлібобулочних виробів.
 • Сформувати механізм відшкодування малозабезпеченим верствам населення різниці в цінах на хліб у разі їх можливого зростання, передбачивши у Державному бюджеті відповідні кошти на зазначені цілі.
 • В перехідний період установити рівень рентабельності виробництва сортів хліба масового вжитку (хліб вагою більш як 500 грамів з борошна пшеничного вищого, першого і другого сорту та їх суміші, борошна житнього та суміші борошна пшеничного та житнього простої рецептури (борошно, дріжджі, сіль, вода) без додавання цукру, жиру, інших наповнювачів, а також хліб і хлібобулочні вироби для діабетиків) до 15 відсотків, але не нижче 10 відсотків (шляхом внесення відповідних змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 р. № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)».
 • З метою отримання коштів для інвестування їх у реконструкцію та оновлення виробничих потужностей в умовах жорсткого адміністративного регулювання цін та відсутності прибутку сприяти внесенню змін до Податкового кодексу України в частині запровадження (наприклад, на 5 років) спеціального режиму оподаткування ПДВ для підприємств хлібопекарської галузі на зразок того, який на даний час діє у сфері сільського та лісового господарства – залишок суми податку на додану вартість залишався б у розпорядженні виробника і був спрямований ним на технічне переоснащення підприємств.
 • Сприяти прийняттю проекту Закону України «Про внутрішню торгівлю» (реєстр. № 9443 від 10.11.2011) - даним законопроектом встановлено терміни розрахунків торгівельних організацій за реалізовані соціально значущі продовольчі товари не пізніше десяти робочих днів з дня отримання партії товарів, строк  придатності яких менше десяти днів, а також заборонено стягувати плату за надання маркетингових, рекламних та інших послуг (крім послуг логістики) під час реалізації соціально значущих продовольчих товарів.
 • Нормативно-правова робота

У 2011 році Укрхлібпромом була проведена значна робота по розробці та опрацюванню проектів законодавчих та нормативно-правових актів, які спрямовані на підвищення ефективності діяльності підприємств галузі та їх підтримку.

Відповідно до доручень, наданих за результатами розгляду  Звернення учасників «круглого столу» до Президента України, Заяви до Антимонопольного Комітету, а також на виконання умов підписаного  02 вересня 2011 року Меморандуму Міністерством спільно з Укрхлібпром підготовлено:

проект Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо забезпечення стабільності на ринку хліба та хлібобулочних виробів», яким передбачено, серед іншого, при укладанні договорів з виробниками хліба та хлібобулочних виробів на постачання енергоносіїв оплату вартості природного газу та електроенергії здійснювати плановими платежами з проведенням повних розрахунків за спожиті газ та електроенергію після закінчення місяця;

проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження спеціального режиму оподаткування діяльності хлібопекарських підприємств», згідно з яким сума податку на додану вартість не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається в розпорядженні хлібопекарського підприємства для відшкодування податкового кредиту та інших виробничих цілей і технічного переоснащення підприємства.

В зазначених проектах нормативно-правових актів, які опрацьовуються у встановленому законодавством порядку, в основному враховані пропозиції Укрхлібпрому.

Фахівці Об’єднання також приймали участь в опрацюванні законопроектів: Про ціни і ціноутворення (реєстр. № 9361), Про внутрішню торгівлю (реєстр. № 9443).

 • Інформаційна робота через ЗМІ та Сайт Укрхлібпрому

Голова Ради Об’єднання “Укрхлібпром”  через засоби масової інформації та професійні журнали “Хлібопекарська і кондитерська промисловість України”, “Продукти та інгредієнти”, “Хранение и переработка зерна”,  “Хлебный бизнес” впродовж року  в своїх виступах та інтерв’ю, висвітлюючи проблемні питання хлібопекарських підприємств, формував позицію членів Об’єднання та відстоював їх інтереси.

Найбільш актуальним та резонансним стала прес-конференція 1 серпня 2011 року в прес-центрі “Главком”.  В умовах, коли на всіх рівнях виконавчої влади були намагання, у зв’язку з високим урожаєм зернових, примусити хлібопекарські підприємства знизити ціни на свою продукцію, Васильченко О.М. під час інтерв’ю відстоював позицію щодо неможливості та недоцільності зниження цін на хліб.

 • Підготовка та перепідготовка фахівців галузі, відзначення урядовими та галузевими нагородами кращих працівників і колективів підприємств

Інститути  післядипломної освіти і навчання (м. Київ, м. Одеса) розробляють учбові плани для  слухачів широкого кола спеціалістів і щорічно погоджують їх з Укрхлібпромом.

Ефективною є діяльність об’єднання “Укрхлібпром” з підготовки фахівців з охорони праці, енергозбереження та впровадження новітніх технологій.

За поданням і підтримкою Укрхлібпрому фахівці галузі та підприємства у зв’язку зі святкуванням професійного свята "Дня працівників харчової промисловості" отримували державні відзнаки. Клопотання про відзначення кращих працівників і колективів підприємств здійснювалось і впродовж року з нагоди ювілейних дат.

Вперше в історії хлібопечення, з ініціативи Укрхлібпрому, рішенням Ради об’єднання від 23.12.2010 була започаткована галузева трудова відзнака “Почесний пекар України”, а рішенням Ради об’єднання від 18.03.2011, протокол №1, була затверджена.

7 червня 2011 року на урочистому відкритті виставки “Хліб – 2011, Кондитер Експо 2011” відбулась церемонія нагородження перших 5 кращих працівників галузі.

Впродовж 2011 року вищою галузевою нагородою “Почесний пекар України”  було відзначено 12 кращих хлібопекарів.

Робота Центральної виробничо-технологічної лабораторії Укрхлібпрому

1. Згідно з Тематичним планом нормативних розробок ЦВТЛ Укрхлібпрому на 2010-2012 р.р.:

1.1 Відповідно до пропозицій підприємств, з метою приведення у відповідність до нових вимог чинного законодавства та потреб галузі розроблено, проведено санітарно-епідеміологічну експертизу в МОЗ України та зареєстровано в Держспоживстандарті України:

1) Зміну № 1 ГСТУ 158.00389676.013-2003 „Пироги (завиванці, пиріжки, ватрушки). Загальні технічні умови)” – чинна від 01.04.2011 (оновлено нормативні посилання, вимоги до маркування та безпеки; доповнено вимогами щодо пирогів швидкозаморожених, піци, м’ясних та рибних начинок; внесено рефрактометричний метод визначення продуктів термічного окислення у фритюрі);

2) Технічні умови ТУУ 15.8-00389676-001:2011 «Вироби булочні національні» (44 найменування виробів) – чинні від 01.01.2011 з технологічною документацією: рецептури, технологічні інструкції.

3) Технічні умови ТУУ 15.8-05415042-002:2011 «Здоба національна» (38 найменувань виробів) – чинні від 01.03.2011 з технологічною документацією: рецептури, технологічні інструкції.

1.2. На прохання підприємств галузі розроблено та введено в дію:

1) І-158.00389676.016:2010 «Інструкція щодо запобігання попадання сторонніх предметів у продукцію хлібопекарського та борошняного кондитерського виробництв» – чинна від 01.08.2011.

2) І-158.00389676.015:2010 «Вказівки до рецептур на вироби борошняні кондитерські щодо взаємозамінності сировини» – чинні від 01.01.2011.

3) Збірник „Рецептури. Технологічні інструкції.  Вироби хлібобулочні бубличні”(107 найменувань виробів) – чинний від 01.01.2012.

2. У рамках виставки “Хліб-2011. КондитерЕкспо-2011” проведено конкурс-дегустацію хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів з врученням дипломів та медалей за кращу продукцію.

3. Проведено 7 засідань ЦГДК, на яких розглянуто 169 найменувань хлібобулочних і 116 найменувань кондитерських виробів; оформлено  акти і протоколи засідань ЦГДК та витяги з них, які доведено до підприємств.

4. Проведено технологічну експертизу, узгодження та затвердження:

 • 113 рецептур та технологічних інструкцій на хлібобулочні вироби;
 • 173  рецептур на боршняні кондитерські вироби.

5. У зв’язку з впровадженням нових стандартів (ДСТУ та СОУ) здійснено перегляд  технологічної документації:

 • 55 рецептур і технологічних інструкцій на борошняні кондитерські вироби та напівфабрикати;
 • 21 рецептуру і технологічну інструкцію на хлібобулочні вироби.

6. Затверджено і доведено норми виходу на основний асортимент хлібобулочних виробів на 2011 рік.

7. Обраховано і затверджено норми виходу на 107 видів хлібобулочних виробів.

8. Розмножено і направлено 451 примірник нормативних документів на замовлення підприємств.

9. На замовлення 28 підприємства відправлено 175 екземплярів чистих культур МКБ та дріжджів.

10. На  замовлення  8  підприємств  підготовлено 8 напівфабрикатів за  лабораторним циклом розведення для подальшого виготовлення у виробничих умовах заквасок  та  рідких дріжджів.

11. Проведено роботу щодо забезпечення активного біологічного стану та зберігання промислового фонду чистих культур молочнокислих бактерій (МКБ) та дріжджів: підготовка сусла, стерилізація посуду, пересів чистих культур.

12. Проводилась робота з магазином “Державні стандарти” щодо отримання    інформації через  покажчики стандартів.

13. Постійно проводились консультації та відсилалися листи з роз’ясненнями на запити підприємств з питань стандартизації, технології, асортименту, норм витрат сировини тощо.

<< Назад