Слайд-шоу
Слайд-шоу

Про нас

 

 

 

Про Об’єднання “Укрхлібпром”

Повна назва: Об’єднання підприємств хлібопекарної промисловості “Укрхлібпром”.

Об’єднання “Укрхлібпром” - добровільне недержавне формування, створене в травні 1998 року за рішенням установчої конференції уповноважених представників підприємств, акціонерних товариств хлібопекарної промисловості усіх форм власності шляхом перетворення територіального виробничого об'єднання хлібопекарної промисловості і є його правонаступником.

Об'єднання створене з метою постійної координації господарської діяльності та взаємодопомоги його учасників для досягнення спільними зусиллями умов найбільш ефективного господарювання, нарощування випуску продукції для більш повного забезпечення в ній потреб споживачів.

Станом на 01.01.2016 року з “Укрхлібпромом” співпрацює близько 50 хлібопекарських підприємств з 16 областей України.

Об’єднання Укрхлібпром є членом громадських організацій:

 • Громадська Рада при Кабінет Міністрів України;
 • Громадська Рада при Міністерстві аграрної політики та продовольства;
 • Громадська рада при Антимонопольному комітеті України;
 • Аграрний союз України;
 • Антикризова рада громадських організацій при УСПП;
 • Федерація роботодавців України;
 • Союз виробників харчової промисловості при ТПП України;
 • Робоча група при АМКУ в сфері взаємовідносин між торговельними мережами та виробниками продовольчих груп товарів;
 • Робоча група при Громадській спілці «Економічний дискусійний клуб».

Співпрацює в сфері підготовки спеціалістів для хлібопекарської галузі з:

 • Національним університетом харчових технологій;
 • Одеською національною академією харчових технологій;
 • Інститутами післядипломної освіти Національного університету харчових технологій в м. Києві та Одесі.

 

Головними завданнями Об’єднання є:

 • представництво і захист законних інтересів підприємств-учасників в державних, господарських та міжнародних організаціях;
 • здійснення роботи по визначенню пріоритетних проблем в області науково-технічного прогресу, спрямованих на проведення сучасної технологічної і технічної політики, впровадженню ресурсозберігаючих, інтенсивних технологій;
 • сприяння створенню нормативної бази для розвитку товарного ринку та підвищення ефективності діяльності підприємств;
 • створення системи технічного інформаційного забезпечення та освіти учасників Об’єднання.

Найважливіші функції Об’єднання – сприяння розвитку ринків хліба, хлібобулочних, борошняних кондитерських та макаронних виробів в Україні та поза її межами, представництво інтересів підприємств у державних та громадських організаціях, створення необхідної нормативно-технічної документації, участь у розробці та опрацюванні нормативно-правових актів.

Ефективною є діяльність об’єднання “Укрхлібпром” з підготовки фахівців з охорони праці, енергозбереження та впровадження новітніх технологій.

Об’єднання систематично інформує українських пекарів про галузеві виставки, які проходять в Україні та за її межами, є співорганізатором щорічних міжнародних виставок “ХЛІБ. Кондитер. Експо”.

Об’єднання бере активну участь у міжнародних спеціалізованих виставках, які проходять в європейських країнах (Німеччині, Франції, Італії), організовує відвідування цих виставок спеціалістами галузі.

За ініціативою та участю об’єднання “Укрхлібпром” готуються та проводяться робочі наради, зустрічі, «круглі столи» з актуальних питань галузі. Через засоби масової інформації висвітлюються проблемні питання галузі та формується думка громадськості.

До складу Укрхлібпрому входить Центральна виробничо-технологічна лабораторія (ЦВТЛ), яка є базовою організацією зі стандартизації і володіє фондом діючої нормативної та технологічної документації на хлібобулочні, борошняні кондитерські та макаронні вироби.

На базі ЦВТЛ постійно діє Центральна галузева дегустаційна комісія, яка має повноваження видавати рішення щодо впровадження нової продукції у виробництво.

ЦВТЛ об’єднання “Укрхлібпром” розробляє нормативну (стандарти, технічні умови, галузеві норми витрат сировини та матеріалів) та настановну (інструкції, технологічні рекомендації, вказівки щодо взаємозамінності сировини тощо) документацію для потреб галузі.

Проводиться також робота по забезпеченню активного біологічного стану та зберіганню промислового фонду чистих культур молочнокислих бактерій (МКБ) та дріжджів для виробництва хліба.

Вищим органом управління об’єднання “Укрхлібпром” є Конференція уповноважених представників, розпорядчим органом – Рада Об’єднання, робочим органом – виконавчий апарат.

Очолює об’єднання “Укрхлібпром” генеральний директор - голова Ради Об’єднання Васильченко Олександр Миколайович, заслужений працівник промисловості, все життя якого пов’язано із хлібопекарським виробництвом. Васильченко О.М. розпочав трудову діяльність у 1971 році інженером-механіком на  Севастопольському  хлібокомбінаті.  З 1974 року - головний  механік, з 1980 року - головний інженер Севастопольського хлібокомбінату. З 1986 по 1997 рік працював на посаді генерального директора Кримського виробничого об’єднання хлібопекарської промисловості, з 1997 року – на посаді першого заступника голови Ради Об’єднання “Укрхлібпром”.

У липні 2001 року на конференції уповноважених представників підприємств-засновників Васильченко О.М. був обраний на посаду голови Ради Об’єднання “Укрхлібпром”.

Об’єднання “Укрхлібпром” не здійснює підприємницької діяльності і не втручається у господарську та комерційну діяльність її учасників.

Укрхлібпром