Слайд-шоу
Слайд-шоу

Новини

 

 

 

3 березня на базі ДП ВАТ «Київхліб» Булочно-кондитерському комбінаті відбулася конференція учасників об’єднання “Укрхлібпром” на тему: “Про підсумки роботи апарату Укрхлібпрому в 2009 році та план роботи на 2010 рік”.

Учасники конференції обговорили звіт про роботу апарату «Укрхлібпрому» та ЦВТЛ у 2009 році; проаналізували ситуацію на ринку зерна, борошна і хліба; визначили проблеми галузі та подальші шляхи їх вирішення.

У роботі засідання взяли участь представники Мінагрополітики, об’єднання“Укрхлібпром”, керівники та спеціалісти хлібопекарських підприємств та наукових установ.

На конференції було відмічено про наступне.

В 2009 році Укрхлібпром тісно співпрацював з керівниками та фахівцями  різних державних відомств та установ, вирішував питання, що ставилися перед ним хлібопекарськими  підприємствами.

Виконавчим апаратом Укрхлібпрому на постійній основі проводилась аналітична робота, про результати якої члени об’єднання отримували щомісячну інформацію. 

Хлібопекарськими підприємствами Укрхлібпрому в 2009 році було вироблено та реалізовано 929,7 тис. тонн хліба та хлібобулочної продукції, питома вага якої від загального інформацію. обсягу виробництва в Україні за 2009 рік, становить 53 відсотків. Впродовж січня-грудня 2009 року підприємства зменшили виробництво хліба та хлібобулочних виробів на 6,4 відсоткових пункти. Проте в 6 областях спостерігалося збільшення обсягів виробництва: м. Севастополі – 100,6%, в Житомирській – 108,6%, Рівненській – 102,5%, Чернівецькій – 111,4%,  Івано-Франківській на 104,4%, Харківській -106,2%

За даними Держкомстату, впродовж січня – грудня 2009 року індекс споживчих цін становив 112,3 відсотків, на споживчому ринку відбулося зростання цін на хліб і хлібопродукти  на 108,3 відсотків при зростанні ціни на продукти харчування за цей період на 110,0 відсотків. Індекс зростання цін на хліб становив 109,9 відсотків.

Основним фактором, що вплинув на збільшення роздрібних цін на хліб є збільшення тарифів на природний газ та його транспортування, подорожчання допоміжної сировини, зростання з початку року цін на зерно та борошно ,бензин , а також встановленого Урядом мінімального рівня заробітної плати на 23 відсотки (з 605грн. до 744 грн.).

Заробітна плата в хлібопекарській промисловості  на 3,3 відсоткових пункти менша заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки та  на 12,9 відсоткових пункти - ніж у промисловості України, що спричинило таку проблему, як плинність кадрів, показник якої становить 29,6 відсотків.

За інформацією від хлібопекарських підприємств, що співпрацюють з Укрхлібпромом, середньогалузевий рівень рентабельності хлібобулочної  продукції  склав 3,1 відсотка. 

Нижче приведена динаміка рентабельності виробництва хліба та хлібобулочних виробів на підприємствах Укрхлібпрому.

Роки 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Рентабельність,
в %
12,7 7,0 6,0 5,0 2,0 4,0 6,0 4,0 0,9 1,4 3,1

На жаль низькорентабельна робота хлібопекарських підприємств не дає змоги оновлювати технологічне обладнання, впроваджувати енергозберігаючу технологію, збільшувати заробітну плату та вирішувати соціальні питання працівників підприємств.

На початку січня 2010 року всі хлібопекарські підприємства, що співпрацюють з Укрхлібпромом, були забезпечені змінами до Галузевої Угоди, де з 1 січня 2010 року встановлено новий мінімальний гарантований розмір тарифної ставки.

Укрхлібпром оперативно повідомляє хлібопекарські підприємства щодо розроблених проектів постанов Кабінету Міністрів України, про окремі доручення Прем’єр-міністра та Віце-прем’єр-міністрів України. Орієнтує підприємства в складних економічних та політичних умовах.

Голова Ради Об’єднання Васильченко О.М. є постійним представником хлібопекарських підприємств на щотижневих нарадах з Міністром аграрної політики, селекторних нарад, а також запрошується на наради щодо розгляду питань ринків зерна, борошна та хліба до Міністерства економіки та Кабінету Міністрів України.

Укрхлібпром є членом Ради національних асоціацій товаровиробників при Кабінеті Міністрів України, а також Федерації роботодавців України. Нормативно-правові акти, які готуються цими організаціями направляються Укрхлібпрому з метою їх обговорення та врахування позиції хлібопекарської галузі.

Укрхлібпром листом від 16.02.2009р. №26-3-4/22 звертався до  Голови комісії НКРЕ В.М.Кальченка з проханням надати хлібопекарським підприємствам відстрочки платежу за спожиту електроенергію терміном до 30 календарних днів (по фактично використаних обсягах за місяць).

11 березня 2009 року у Верховній Раді України відбулися парламентські слухання «Про сучасний стан та перспективи розвитку сільського господарства і харчової промисловості». При обговоренні з трибуни Верховної Ради України  Голова Ради Об‘єднання «Укрхлібпром» Олександр Васильченко позначивши наступні пропозиції:

 • Відмінити регулювання цін на хліб (Постанова КМУ №1548 від 21.12.96) та перейти на адресні дотації малозабезпеченим верствам населення.
  Відшкодувати хлібопекарським підприємствам відсотки за кредити, взяті в 2008 році на закупівлю зерна та борошна  із державних ресурсів
 • Прийняти в другому читанні Закон, зареєстрований  під №3560, про відшкодування курсової різниці.
 • Звільнити підприємства, що випускають  соціально значущі продукти харчування від сплати податку на прибуток в тій його частині, яка буде направлена на впровадження енергозберігаючої техніки та технологій.
 • Звільнити виробників хліба від сплати податку на додану вартість (ПДВ). В цьому буде реальна участь держави в здешевленні хліба для населення.
 • Якомога швидше розглянути та прийняти Закон «Про хлібопечення в Україні», проект якого зареєстрований 16.12.2008 за №3487.

За пропозицією  Ради Об’єднання Укрхлібпрому, що відбулася в травні 2009 року (м.Умань)  було підготовлено  та направлено до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України,  Міністерства аграрної політики України Звернення про необхідність  у вирішенні таких, крім вищезазначених  питань:

Вивести продукцію  хлібопечення з-під  контролю  місцевих адміністрацій  (Постанова КМУ від 21.12.1995 №1548 з доповненнями і  змінами) і ввести порядок  регулювання,  як передбачено проектом  Постанови КМУ «Про деякі  питання ціноутворення  на основні соціально значущі продовольчі товари», зі встановленням на масові види хліба  рентабельність на рівні 12 відсотків.

 • Відмінити для хлібопекарських підприємств попередню плату за газ  і електроенергію. Встановити порядок оплати постачань за їх фактичним споживанням за місяць.
 • Відмінити для хлібопекарських підприємств, що випускають масові види хліба  (окрім тих підприємств, що працюють на єдиному податку),  2-х відсоткову цільову надбавку на газ,
 • Ввести форми правового регулювання  за взаємовигідними відносинами      хлібопекарських підприємств з торговельними організаціями:
 • Встановити  Постановою КМУ  період платежів  за договорами постачання до  10 днів  за  хліб  і хлібобулочні   вироби, що мають  термін реалізації  до 72 годин.
 • Заборонити  включати  в  договори постачань  хліба і хлібобулочних виробів  умови про оплату  бонусів і премій хлібопекарськими підприємствами  за вхід в мережу,  розміщення продукції на полицях.

Укрхлібпром, відстоюючи  інтереси хлібопекарської галузі при роботі в конкурентному середовищі, звертався до Антимонопольного комітету України письмово, а в лютому 2009 року було проведено спільно з Укрхлібпромом засідання щодо мінімізації негативних факторів, які впливають на ринки хліба, зерна та борошна.

За висновками Антимонопольного комітету державне регулювання масових видів хліба стримує подальший розвиток конкуренції на цих ринках, що в багатьох областях призвело до зниження рентабельності виробництва та їх збитковості і запропоновано ряд заходів, серед яких – поступовий перехід на вільне ціноутворення на ринках хліба та хлібобулочних виробів .

Незважаючи на фінансові труднощі хлібопекарські підприємства постійно приділяють увагу економічному і раціональному використанню паливно-енергетичних ресурсів. На підприємствах впроваджуються сучасні засоби обліку та контролю за споживанням природного газу та електроенергії.

В результаті проведених організаційно-технічних заходів з економії паливно-енергетичних ресурсів в 2009 році дало змогу отримати економію – 380 тонн умовного палива та 185 тис. кВт годин електроенергії.

На підприємствах галузі постійно ведеться робота щодо впровадження енергозберігаючого обладнання та  технологій. Проведена автоматизація процесу горіння печей та котлів із встановленням економічних пальників на підприємствах ВАТ "Коровай" (м.Луганськ), Миколаївському хлібокомбінаті, Сумському, Шосткінському, Севастопольському, Новоград-Волинському та інших.

Здійснюється заміна печей  застарілих конструкцій на ротаційні, освоєні утилізаційні системи відхідних газів, впроваджуються парогенератори, пластинчаті водонагрівачі взамін трубних.Значна економія ПЕР  одержана за рахунок режимно-налагоджувальних робіт на хлібопекарних печах та  котлах  підприємствами міста Києва та області.  

У 2009 році виконавчим апаратом Укрхлібпрому та ЦВТЛ проведено ряд заходів щодо розвитку взаємовідносин з хлібопекарями країн СНД та обміну досвідом.

В червні 2009 року спільно з фірмю «Троян» організовано участь підприємств Укрхлібпрому в роботі 14-ї міжнародної спеціалізованої виставки “Хліб-2009*. КондитерЕкспо-2009”, оформлено стенд-експозицію продукції хлібопекарських підприємств, забезпечено представництво та надавання консультацій відвідувачам  виставки спеціалістами ЦВТЛ Укрхлібпрому.

В рамках цієї виставки спільно з Національним університетом харчових технологій було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку  хлібопекарської галузі. за участю науковців  України, Росії, Білорусії. 

У вересні-жовтні Укрхлібпромом було організовано групу української делегації пекарів, яка  прийняла участь у міжнародній науково-практичній конференції на тему: «Сучасні технології і обладнання для хлібопекарського і кондитерського виробництв» в м. Мінську.  

Українські хлібопекарі  також брали участь  у другому міжнародному хлібопекарському форумі  в  Москві, що проводився  в рамках  15-ї міжнародної виставки  «Современное хлебопечение – 2009».

В грудні  2009 року інститут післядипломної освіти за участю Укрхлібпрому  провів семінар «Нове технологічне обладнання – у виробництво».

Підприємства Укрхлібпрому прийняли участь в Міжнародній спеціалізованій виставці “Україна зернова – 2009”. Підготовлено матеріали оргкомітету виставки щодо визначення представників галузі за номінацію “Пекар року”. Переможцями конкурсу “Пекар року” стали 3 представника нашої галузі. 

Голова Ради Об’днання Укрхлібпрому в через засоби масової інформації  відстоює інтереси членів Об’єднання.

За поданням і підтримкою Укрхлібпрому фахівці галузі у зв’язку із святкуванням професійного свята «Дня працівників харчової промисловості» відзначаються державними нагородами. Крім того, 80 працівників і 6 колективів підприємств галузі нагороджені грамотами  Міністерства аграрної політики та Укрхлібпрому.

Об’єднанням хлібопекарської промисловості “Укрхлібпром” за останні роки розроблена наступна нормативно-технічна документація:

 • Методичні рекомендації з формування собівартості продукції ( робіт, послуг) у хлібопекарській промисловості, 138 сторінок
 • Інструкція з нормування питомих витрат палива теплової та електричної енергії на виробництво хліба, хлібобулочних та кондитерських виробів на підприємствах “Укрхлібпрому” (галузева інструкція) 106 сторінок
 • Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних і макаронних виробів.
  Видавництво “Форт” м. Харків. 240сторінок (російською мовою)
 • Перелік діючих у хлібопекарській промисловості нормативних,
  неставних і технологічних документів станом на 1.10.2009 р.,57 сторінок
 • Інструкція: Розрахунок витрати сировини у рецептурах на борошняні, кондитерські вироби  і-158.00389676.02,2004, 46 сторінок.
 • Інструкція: Розрахунок масових часток цукру та жиру в хлібобулочних виробах    і-158.00389676.011,2009 р.,12 сторінок.
 • Інструкція: Розрахунок поживної та енергетичної цінності хлібобулочних виробів і-158.00389676. 012,2009 р.,27 сторінок.
 • Стандарти організації України:
  • Вироби кондитерські з кремом і начинками та їх напівфабрикати. 
   Загальні технічні умови. СОУ 15.8-37-00032744-001,2005,35сторінок         
   (Зміна № 1, 2007 р. і Зміна №2, 2009 р.)
  • Хліб житній, житньо-пшенічний та пшенічно-житній. Технічні умови. СОУ 15.8-37-00032744-004,2005,24 сторінок. (Зміна №1,2007 р.
  • Напівфабрикати  швидкозамарожені та хлібобулочні вироби з них. СОУ 15.8-37-00389676-533,2006, 39 сторінок.
  • Вироби хлібобулочні, бубличні. Український асортимент. Номенклатура .СОУ 15.8-37-00389676-693,2007, 32 сторінки.
  • Хліб із різних сортів пшеничного борошна та їх сумішей. Традиційний асортимент. Загальні вимоги: СОУ 15.8-37-00389676-559, 2007, 21 сторінки (Зміна №1, 2009 р.)
 • Рецептури. Технологічні інструкції.
  • Вироби хлібобулочні для спеціального дієтичного споживання. 2007 р., 72 сторінки.
  • Пряники та ковриги. 2007р., 266 сторінок.
  • Хліб житній, житньо-пшеничний та пшенично-житній.2008 р., 165 сторінок.
  • Хліб із різних сортів пшеничного борошна та їх сумішей. 2009 р., 187 сторінок.

Крім того Укрхлібпромом розроблені  національні стандарти України:

 • Хліб із житнього та суміші житнього і пшеничного борошна. Загальні технічні  умови ДСТУ 4583:2006.
 • Хліб та хлібобулочні вироби. Основні положення. ДСТУ 4582:2006
 • Вироби булочні. Загальні технічні умови. ДСТУ 4587:2006
 • Вироби хлібобулочні здобні. Загальні технічні умови. ДСТУ 4585:2006
 • Вироби хлібобулочні. Соломка. ДСТУ 4586:2006
 • Вироби хлібобулочні для спеціального дієтичного споживання. ДСТУ 4588:2006
 • Вироби хлібобулочні. Палички хлібні ДСТУ 4584:2006

  <<Назад