Слайд-шоу
Слайд-шоу

Новини

 

 

 

06.11.2012

Звернення Об’єднання підприємств хлібопекарної промисловості «Укрхлібпром» до Антимонопольного Комітету України

ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
"УКРХЛІБПРОМ"


06.11.2012 р. № 26-3-4/64

Голові Антимонопольного Комітету України
Цушку В. П.

Шановний Василю Петровичу!

Враховуючи особливе соціально-політичне значення хліба, Об’єднання підприємств хлібопекарної промисловості «Укрхлібпром» розуміє важливість збереження стабільних цін на нього.

Проте хлібопекарська галузь, як одна з найбільш соціально значущих галузей харчової промисловості, підлягає тривалому жорсткому адміністративному регулюванню, що має значні негативні наслідки для виробників.

Виробництво продукції

Одна з основних проблем галузі - це стійка тенденція до зниження обсягів виробництва хліба та хлібобулочних виробів (близько 2%  щорічно).

Так, за даними Держстату, у 2011 році в Україні було вироблено 1769 тис. тонн хліба та хлібобулочних виробів, що на 2,2% менше, ніж у  попередньому році. В розрахунку на  1 особу виробництво хліба та хлібобулочних виробів становило близько 39 кілограм в рік або трохи більше 100 грам на добу (при мінімальній нормі споживання 101 кілограм в рік або 277 грам  на добу).

Як свідчать офіційні статистичні дані, починаючи з вересня 2011 року, зниження обсягів виробництва хліба та хлібобулочних виробів становить 5-7%  щомісячно. Зокрема, за 9 місяців 2012 року обсяги виробництва зменшені порівняно з відповідним періодом минулого року на 5,4%.

Поглиблення спаду виробництва хліба та хлібобулочних виробів у 2011-2012 роках, коли на ринку достатньо борошна, дає підстави зробити припущення про все більше розширення тіньового ринку хліба.

Враховуючи, що попит на хлібобулочні вироби у всіх регіонах України задовольняється в повній мірі, частка «легального» виробництва хліба становить в Україні менше 40% (реальний обсяг споживання, виходячи з мінімальної норми, становить 4,6 млн. тонн). При цьому кількість підприємств по виробництву хліба, що звітують перед Держстатом, скорочується (за два роки зменшення - на 21 підприємство). Можна передбачити, що вони також поповнили тіньовий ринок.
Наслідками ж цього є втрати бюджетів всіх рівнів,  Пенсійного фонду та інших соціальних фондів.

Цінова ситуація

Цінова ситуація на ринку хліба та хлібобулочних виробів характеризується стабільністю. Починаючи з вересня 2011 року, ціни на сорти хліба масового вжитку практично не змінювалися (зокрема, індекс споживчих цін на хліб за 10 місяців 2012 року становить 101,1%).

Планова собівартість виробництва хліба і, відповідно, ціни на нього були сформовані, виходячи з цін на борошно та інші витрати, які діяли на той час.

Між тим, фактичні витрати на виробництво хліба невпинно зростають. Сьогодні ціни пропозиції на пшеничне борошно вищого сорту на внутрішньому ринку сягнули 3200 грн. за 1 тонну. Станом на 1 жовтня 2011 року середні закупівельні ціни на борошно вищого сорту, яке надходило на базові хлібопекарські підприємства, становили 2810 грн. за 1 тонну.

Ціни на борошно Аграрного фонду у 2012 році збільшені в порівнянні з цінами 2011 року:  на пшеничне – на 3,4 – 6,2%, на житнє - на 7,8%. Зростання цін на борошно Аграрного фонду у 2011 році становило: на пшеничне – 34,5%, житнє – 39,3%.

Довідково: вартість борошна в структурі собівартості хліба та хлібобулочних виробів становить, в залежності від сорту, 40-48%. Понад 50% складають інші витрати: допоміжна сировина, газ та електроенергія, заробітна плата з відрахуваннями, транспортні витрати тощо. І ці витрати зростають.

Зокрема, впродовж 2011-2012 років майже на 60% подорожчав природний газ для промислових споживачів.

Збільшено законодавчо встановлений рівень мінімальної заробітної плати:  у 2011 році - на 8,9%,  за 10 місяців 2012 року – на 11,4%.

Зростають також тарифи на електроенергію, ціни на допоміжну сировину (зокрема, дріжджі та сіль), транспортні витрати (за рахунок зростання цін на бензин).

Фінансовий стан

Оскільки в законодавчому порядку не врегульовано значення термінів «соціальні» або «соціально значущі» сорти хліба, а також не визначено єдиного критерію регулювання рівнів рентабельності, в регіонах підлягають обмеженню або регулюванню практично всі види хліба та хлібобулочних виробів (включаючи батон з борошна вищого сорту).

В результаті цього виробники - промислові хлібопекарські підприємства опинилися в скрутному фінансовому стані, який із року в рік погіршується. Так, за даними Державної служби статистики, рівень рентабельності (збитковості) за видом економічної діяльності «Виробництво хліба та хлібобулочних виробів» за 2010 рік становив 1,2%, за 2011 рік – 0,3%, за I півріччя  2012 року – (-)0,9%. В цілому галузь отримала за 6 місяців поточного року 88 млн. гривень збитків (47% підприємств працювали збитково).

Якщо така тенденція збережеться і надалі, то наявне фізично зношене та морально застаріле обладнання може призвести до непередбачуваних зупинок підприємств, що створить загрозу продовольчій безпеці держави.

Виробник, реалізуючи продукцію за цінами, нижчими економічно-обґрунтованого рівня, дотує таким чином і заможні верстви населення, не маючи можливості при цьому виплачувати гідну заробітну плату своїм працівникам. А це спричиняє таку проблему, як плинність кадрів, показник якої за 9  місяців 2012 року становить в галузі 21%.

Враховуючи ситуацію, що склалася, з метою збереження галузі і, відповідно, забезпечення соціальної стабільності в країні вимагають нагального вирішення вищезазначені проблеми.

На наш погляд, поступовий перехід на вільне ціноутворення на ринку хліба та хлібобулочних виробів (на першому етапі приведення цін до економічно-обґрунтованого рівня) та запровадження адресної дотації соціально-незахищеним верствам населення дасть можливість забезпечити захист інтересів як виробників, так і споживачів хліба та хлібобулочних виробів.

З повагою
Голова Ради,
генеральний директор                       (підпис)                          О.М.Васильченко

<< Назад