Слайд-шоу
Слайд-шоу

НОВИНИ

 

 

 

Система безпечності харчової продукції в Україні вимагає реформування

У зв’язку з перспективою підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, необхідністю проінформувати виробників харчової продукції в Україні про законодавство ЄС та привести українське харчове законодавство у відповідність до вимог ЄС проведено низку заходів щодо опрацювання нормативної та законодавчої бази в галузі безпечності харчової продукції. У цих заходах взяли участь керівники та фахівці технологічних служб Об’єднання «Укрхлібпром» і хлібопекарських підприємств.

Серед зазначених заходів:

 • засідання Ради Об’єднання «Укрхлібпром» (03 жовтня 2013 року, м. Київ);
 • німецько–український форум «Розширення ділового співробітництва у харчовій, пакувальній, переробній промисловості та суміжних галузях» (22 жовтня 2013 року, м. Київ, готель «Київ»);
 • Міжнародна конференція з питань безпечності харчової продукції (31 жовтня 2013 року, м. Київ, готель «Інтерконтиненталь»).

Тематика проведених заходів включала питання виходу українських продуктів на європейський ринок, відповідності продукції українських виробників умовам і вимогам цього ринку та споживачів готових продуктів. Відбувся обмін досвідом щодо роботи підприємств в сучасних умовах та за умови дії зони вільної торгівлі з ЄС (з матеріалами конференції можна ознайомитися на сайті: www.agrievent.com.ua/ru/program-food-safety-conference-ru.html).

Зокрема, розглянуто законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо безпечності харчових продуктів» (реєстр. номер 3102).

Основні зміни, запропоновані законопроектом:

Зменшення державного втручання:

 • скасування обов'язковості застосування певних ДСТУ, ГОСТ, ТУ;
 • скасування обов'язковості сангігекспертизи;
 • скасування обов'язкової реєстрації низки об’єктів;
 • спрощення процедури отримання експлуатаційного дозволу та кола потужностей, які мають його отримати;
 • право оператора ринку на відшкодування збитків, завданих неправомірними діями державних інспекторів.

Посилення вимог до бізнесу:

 • відповідальність оператора ринку за безпечність харчових продуктів, жорсткіші санкції;
 • обов'язковість простежуваності на всьому технологічному ланцюгу виробництва і реалізації продукції (від лану до столу) та впровадження на підприємствах системи НАССР, яку не обов’язково сертифікувати;
 • обов'язковість оперативного відклику/вилучення небезпечних продуктів з ринку.

В ході обговорення запропонованих тем було відзначено, що основним документом, яким керуються учасники ринку харчових продуктів в ЄС, є Загальний Закон про харчову продукцію (Регламент ЄС № 178/2002).

У ньому визначено основні принципи й зобов'язання, що охоплюють всі стадії виробництва й розподілу продуктів харчування і дозволяють гарантувати дотримання високих стандартів безпечності.

Головним управлінням з питань охорони здоров’я і захисту прав споживачів Європейської Комісії визначено ключові зобов’язання підприємств – виробників харчових продуктів.

Зокрема, передбачається дотримання таких законодавчих вимог, як:

 • безпечність (оператори не повинні розміщувати на ринку небезпечні харчові продукти та корми);
 • відповідальність (оператори несуть відповідальність за безпечність харчових продуктів та кормів, які вони виробляють, транспортують, зберігають або продають);
 • простежуваність (оператори мають бути спроможними швидко визначити будь-якого постачальника або отримувача товару);
 • прозорість (оператори мають негайно повідомити відповідні компетентні органи, якщо у них є підстави вважати, що їх харчові продукти або корми є небезпечними);
 • надзвичайні ситуації (оператори мають негайно вилучати харчові продукти або корми з ринку, якщо у них є підстави вважати, що такі продукти або корми небезпечні);
 • запобігання (оператори мають визначати і регулярно переглядати критичні точки/аспекти у своїх процесах і забезпечувати застосування належних механізмів контролю у цих точках);
 • співпраця (оператори мають співпрацювати з компетентними органами щодо заходів, які вживаються з метою зниження ризиків).

20–21 листопада 2013 року в м. Києві (готель «Україна», вул. Інститутська, 4) за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України планується проведення науково–практичного семінару «Безпека та якість продукції харчового ланцюга».

Підприємства, у разі зацікавленості, можуть взяти участь у зазначеному заході: контакти Укрхлібпрому – Гуленко Любов Артемівна, тел. (044) 543 08 66, Деркач Лариса Василівна, тел. (044) 543 06 88.

<< Назад