Слайд-шоу
Слайд-шоу

НОВИНИ

 

 

 

17 жовтня 2013 року
Схвалено Стратегію розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 року № 806-р схвалено Стратегію розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року.

Відповідно до зазначеної стратегії, стратегічними цілями розвитку аграрного сектору є, серед іншого, гарантування продовольчої безпеки держави, яку планується забезпечити шляхом пропонування основних видів вітчизняної сільськогосподарської продукції (зерна, молока, м’яса, цукру, яєць, олії соняшникової, овочів) на рівні не менш як 80 відсотків попиту внутрішнього ринку.

Поставлені стратегічні цілі планується досягти за допомогою таких пріоритетних напрямків, як:

  • забезпечення продовольчої безпеки держави (в тому числі шляхом забезпечення якості та безпечності харчових продуктів, дотримання вимог до їх виробництва у результаті удосконалення системи сертифікації виробництва і стандартизації, впровадження на усіх підприємствах переробної та харчової промисловості систем управління якістю та безпечністю харчових продуктів);
  • удосконалення технічного регулювання (в тому числі шляхом адаптації технічного регулювання безпечності продукції до вимог ЄС і СОТ);
  • регулювання ринків (в тому числі шляхом поступового скорочення переліку об’єктів державного цінового регулювання і способів адміністративного регулювання цін, стимулювання споживчого попиту у результаті запровадження програм адресної підтримки малозабезпечених категорій населення);
  • та інших.

Реалізація Стратегії буде здійснена шляхом розроблення, ухвалення та виконання Державної програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року, яка визначатиме шляхи та способи виконання завдань Стратегії за кожним із пріоритетних напрямів.

<< Назад