Слайд-шоу
Слайд-шоу

Новини

 

 

 

Затверджено Типовий договір на постачання природного газу за регульованим тарифом

Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) України від 22.09.2011 р. № 1580 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.10.2011 за № 1155/19893) затверджено Типовий договір на постачання природного газу за регульованим тарифом.

Даний Типовий договір регулює відносини, які виникають між суб’єктами ринку природного газу під час постачання природного газу за регульованим тарифом.

Відповідно до зазначеного Договору, чітко визначено права та обов’язки газопостачальних підприємств та споживачів природного газу, їх взаємну відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором.

Зокрема, п. 4.6. Типового договору передбачено, що оплата вартості послуг з постачання газу здійснюється Споживачем авансовими та/або плановими платежами із розрахунку договірного обсягу постачання газу протягом періоду оплати. Споживач самостійно розраховує суму платежу, виходячи з ціни газу на наступний розрахунковий період та відповідної величини договірного обсягу газу, заявленого на наступний розрахунковий період. У разі відсутності інформації про ціну газу на наступний розрахунковий період до дати здійснення оплати Споживач розраховує суму платежу за ціною, що діяла у попередньому місяці.

Відповідно до п.п. 7.2. та 7.3. Типового договору, Постачальник має право обмежити або припинити постачання газу на об’єкти Споживача у випадках непроведення розрахунків за спожитий газ згідно з умовами Договору, споживання природного газу в обсязі, що перевищує установлений Договором, письмової заявки Споживача з обґрунтуванням таких заходів. Постачальник має право припинити постачання газу у випадках його несанкціонованого відбору або втручання у вузли обліку або визнання аварійним стану системи газопостачання в установленому порядку.

<<Назад